Contact

Het SOA-bestuur bestaat uit de volgende personen (op de foto, van links naar rechts): Lars v.d. Schaaf, Jan Borger, Douwe Henk Hofman, Oeds Holthuis, Wim Borger, Pieter v.d. Veen, Jan Jaap Huizenga, Gerrit de Jong, Otto Veenstra, Theunis Holthuis, Klaas Holthuis, Baukje Wijnsma, Henk Borger, Eerde Jan Postma, Auke Veenstra


Bestuur


SOA wordt georganiseerd onder de vlag van de Stichting Release te Surhuizum, KvK nummer 41005506

Postadres: Uterwei 4E 9283XR Surhuizum


Algemeen mailadres: info@soa.frl

Vragen rond tickets: tickets@soa.frl

Mailadres camping: camping@soa.frl

Mailadres sponsoring: sponsors@soa.frl

Mailadres artiesten: artiesten@soa.frl

Mailadres administratie: administratie@soa.frlBankrekening IBAN: NL83RABO0327760397 t.n.v. Release inzake SOA Festival